Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Státní symboly

   

vlajka:

Obrazek

Vlajka VB, známá také jako vlajka unie. Současná podoba vlajky přetrvává od roku 1801, kdy byla mezi Irskem a Velkou Británií uzavřena unie. Skládá se z červeného kříže Sv. Jiří (patron Anglie), který je lemován bílým křížem Sv. Patrika (patron Irska). Pod nimi je diagonální kříž "saltire" Sv. Ondřeje (patron Skotska). Celé toto křížoví je na modrém podkladu. Vlajka je vyvěšena pouze na vládních budovách. Vlajka je navíc vyvěšena ve dny, kdy mají členové královské rodiny narozeniny, ve výročí svateb monarchů a v další význačné sváteční dny. V tyto tzv "vlajkové dny" musí viset po celém království.

  

znak:

Obrazek

Oficiální současný znak Alžběty II. a britské monarchie. Uprostřed znaku je erb rozdělený na 4 pole. V prvním a čtvrtém leží tři lvi hlídající Anglii. V druhém poli je lev na zadních nohách a ve třetím irská harfa. Erb podpírá z levé strany lev s královskou korunou symbolizující Anglii a zprava jednorožec zastupující Skotsko. Na erbu je opět ještě jednou postavena koruna, na které je malý lev.  Součástí znaku je motto monarchie (Dieu et mon droit - God and my right) i motto podvazkového řádu (Honi soit qui mal y pense - Shamed be he who thinks ill of it). Současný znak VB vznikl dlouhým historickým vývojem a nakombinováním různých historických znaků předchozích monarchů.

 

hymna:

Píseň God save the Queen (Bože, chraň královnu) je hymna Spojeného království. V případě, že je na britském trůnu král, píseň se mění na God Save the King (Bože, chraň krále).

 

historie hymny:

Píseň God Save… byla poprvé provedena v Královském divadle v roce 1745 jako podpora krále Jiřího II., když byla jeho vláda ohrožena jakobitem Karelem Edwardem, který byl široce podporován skotskými kruhy. Píseň byla nadšeně přijata. Brzy Královské divadlo následovala další divadla. Od této chvíle je monarcha, když přijde na představení, vítán právě touto písní. Počátkem 19. století se stala národní hymnou. Autor slov je neznámý. Není též jisté, kdy píseň vznikla, snad dokonce v 17. století. Jako možný autor je občas uváděn Henry Carey, podle výzkumů se to však zdá nepravděpodobné. Poslední sloka má jasně protiskotský akcent, a tak se nehraje. 

 

Během sportovních akcí, kdy je třeba zahrát hymnu některé ze součástí Spojeného královstí, se použijí jiné písně dle jednotlivých historických zemí (nemají však uzákoněn oficiální status; Wales – Hen Wlad Fy Nhadau, Skotsko – Flower of Scotland nebo Scotland the Brave, Anglie – Jerusalem nebo Rule Britannia / Land of Hope and Glory/).

 

Melodie God Save the King byla také použita pro jiné písně, vznik některých jiných písní inspirovala, je často rovněž parafrázována.

-         provizorní švédskou hymnu Bevare Gud var kung

-         norská královská hymna (nefunguje však jako státní hymna)

-         Německá říše ji používala jako neoficiální císařskou hymnu

-         s vlastním textem ji od roku 1920 používá jako hymnu Lichtenštejnsko

-         v letech 1816-1833 byla melodie použita pro ruskou Carskou hymnu

-         od roku 1961 melodii pro svou hymnu používalo Švýcarsko

-        God Save the Queen jako svou hymnu používala či používá řada států Commonwealthu, v některých z nich je používána dodnes vedle státní hymny

-        inspirovala Josepha Haydna k napsání Rakouské císařské hymny, která s ní jeví určité podobnosti

-        anglická skupina Sex Pistols nahrála píseň God Save the Queen, která je považována za jednu z nejznámějších punkových písní vůbec

  

Text a český překlad (v současné době se zkracuje jen na první tři sloky):

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the Queen!

 

O Lord our God arise,

Scatter her enemies

And make them fall;

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

 

Thy choicest gifts in store

On her be pleased to pour;

Long may she reign;

May she defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice,

God save the Queen!

 

Not in this land alone,

But be God's mercies known,

From shore to shore!

Lord make the nations see,

That men should brothers be,

And form one family,

The wide world over.

 

From every latent foe,

From the assassins blow,

God save the Queen!

O'er her thine arm extend,

For Britain's sake defend,

Our mother, prince, and friend,

God save the Queen!

 

Lord grant that Marshal Wade

May by thy mighty aid

Victory bring.

May he sedition hush,

And like a torrent rush,

Rebellious Scots to crush.

God save the King!

Bože, chraň naši milostivou Královnu,

Dlouhý život naší vznešené Královně,

Bože, chraň Královnu!

Obdař ji vítězstvím,

Šťastným a slavným,

Dlouhým panováním nám;

Bože, chraň Královnu!

 

Ó Pane, náš Bože, povstaň,

Rozpraš její nepřátele

A nech je padnout;

Mať jejich politiky,

Mař jejich darebácké plány,

Na tobě závisí naše naděje,

Bože, chraň nás všechny!

 

Tvé nejvybranější dary

Na ni radostně syp;

Nechť dlouze vládne;

Nechť brání naše zákony,

A vždy nám dej důvod

Zpívat srdci a hlasem,

Bože, chraň královnu!

 

Nejenom v zemi této,

Ale Boží milost buď známa,

Od pobřeží k pobřeží!

Pane, učiň ať národy vidí,

že muži bratry by měli být,

A z jediné jen rodiny,

Přes celý širý svět.

 

Od každého skrytého nepřítele,

I od vrahů úderu,

Bože, chraň Královnu!

Nad ni své rámě rozprostři,

Pro blaho Británie chraň,

Naši matku, prince a přítele,

Bože, chraň Královnu!

 

Pane, dej ať Marshal Wade

s tvou mocnou pomocí

nám přinese vítězství.

Dejž aby vzpouru utišil,

a poté bystře přispěchal

Rebely Skoty rozdrtit.

Bože, chraň Krále!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Protein

(10/10 would rape again, 29. 1. 2019 12:44)

Chceš mrd?

Žlem

(Kundi, 11. 2. 2014 10:58)

mate to pěkný :)