Jdi na obsah Jdi na menu
 


Portsmouth

Obrazek

 


Nejdůležitější britská námořní základna

rozléhající se na polostrově Portsea Island, na východní straně velkého, dobře chráněného přístavu. Staří Římané zde na severním okraji této zátok postavili pevnost a malý přístav se tu vyvinul již za Normanů, ovšem jeho strategicky výhodné položení bylo polně využito až za Tudorovců, kdy zde Jindřich VII. nechal postavit první suchý dok na světě a učinil z Portsmouthu královský přístav. Od té doby město jen vzkvétalo a dnes je Portsmouth velkým průmyslovým městem s přístavem plným námořních fegat, trajektů, které odtud odpolouvají ke kontinentu či na Isle of Wight, a řadou rybářských lodí a remorkérů. Portsmouth byl díky svému vojenskému významu za poslední války do velké míry zničen leteckými útoky, a tak profil města nyní formuje nová zástavba výškových budov. Kdysi rušný námořní přístav se stejně čilým nočním životem - je dnes mnohem poklidnější město. Láká zejména ty, kdo se zajímají o námořní minulost Anglie.

Portsmouth Historic Ships - Portsmouth Historic Dockyards

Stará loděnice, která je zároveň středobodem většiny významných památek Portsmouthu. Nechybí mezi nimi ani trup Mary Rose, vlajkové lodi Jindřicha VIII., jež se převrátila při první plavbě v roce 1545, kdy se měla zúčastnit bitvy proti Francouzům. Z mořského dna byla vyzdvižena v roce 1982 spolu s tisíci předměty ze 16. století (vystavenými poblíž), které dávají vyčerpávajícím způsobem nahleédnout do života námořníků před 450 lety. Vedle ní kotví Victory - odkaz, anglická vlajková loď, na jejíž palubě zemřel u Trafalgaru admirál Nelson a která byla zrestaurována do původní krásy.

Old Portsmouth

Rozkládá se kolem původního přístavu, zachoval si něco ze svého georgiánského a tudorovského charakteru.

Cathedral of St Thomas

Původní rysy pocházející z 12. století dnes již nejsou kvůli přestavbám po občanské válce a druhé světové válce dostatečně patrné.

Camber

Neboli starý přístav, na konci High Street. Bludiště georgiánských uliček s kamenným dlážděním tísnící se za hradbami z 15. století. Právě sem Walter Raleigh přivezl z Nového světa první brambory a tabák. Nedaleko se nacházejí Round Tower a Square Tower, jež jsou součástí tudorovského opevnění a z kterých je dobrý výhled na přístav.

Royal Naval Museum

Muzeum věnované námořním dějinám od 16. století po bitvu u Falkland. Zde vás jistě nadchne neporazitelný Warrior - odkaz. Jedná se o nejzajímavější atrakci v celém komplexu a mapuje historii námořnictva od flotily Alfreda Velikého až po dnešek.

Další atrakcí s námořní tématikou je Submarine World na Haslar Jetty v Gosportu, kam se lze dostat osobním trajektem z mola u vlakového nádraží Harbour, kousek jižně od vchodu do Royal Naval Base. Prohlídka zdejších trochu hrůzných plavidel vám zabere několik hodin - během prohlídky s průvodcem na HMS Alliance se dozvíte mnohé o životě naplaubě a v muzeu na vás čeká expozice věnovaná dlouhé historii námořnického řemesla.

Z pontonu vedle HMS Warrior pravidelně odjíždí trajekty na 1,5 kilometru dlouhou cestu ke Spitbank Fort, ostrovní pevnosti postavené ze žuly, železa a cihel, která prošla od svého vzniku v 60. letech 19. století jen nepatrnými změnami. V tomto komplexu s více než 50 místnostmi propojenými ve dvou patrech chodbami a schodišti najdete i 143 metry hlubokou studnu, v níž se dodnes nachází pitná voda z pramene pod mořským dnem, a také kavárnu a krytou terasu an vnitřním nádvoří. Na tomto umělém ostrově se konají zábavní noční programy, proto mezi ostrovem a pevninou v určité večery funguje speciální lodní spojení.

Royal Naval Base (Královská námořní základna)

Nachází se zde 3 historické lodě i 3 muzeua, prohlídka všeho zabere celý den.

HMS Warrior

Nejnovější loď z roku 1860. Byla to první britská pancéřovaná neboli obrněná válečná loď, s plachtami i parním motorem. Svého času to byla chlouba celé flotily. Loď Warrior, o které se s obdivem vyjádřil i Napoleon III., byla větší a rychlejší než kterékooli dřívější námořní plavidlo a zároveň to byla první loď, na níž byly instalovány pračky an prádlo. Přes veškerou svou výzbroj včetně pušek, pistolí a šavlí se Warrior nikdy nedostal do otevřeného konfliktu a za celých 22 let služby na moři ani jednou nevystřelil z děla.

HMS Victory

byla již čtyřicet let stará loď, když byla 14. září 1805 z Porsmouthu vyslána k Trafalgaru, odkud se o tři měsíce později vrátila vítězně, ovšem s tělem mrtvého admirála Nelsona. Ten byl uprostřed bitvy zasažen ostřelovačem z francouzské lodi a zemřel v podpalubí o tři hodiny pozdějji, když ho předtím ujisttili, že vítězství je na dosah. Mrtví námořníci byli na moři obyčejně svrženi do moře zabaleni do svého síťového lehátka a zatíženi dělovou koulí, ale Nelson si nepřál být pohřben na moři, a tak bylo jeho tělo až do pohřbu v St Paul´s Cathedral uchováno v obrovské sudu s brandy.

V kůlně Victory najdete pozůstatky Mary Rose, vlajkové lodi JIndřicha VIII., která se v roce 1545 u Spithead v boji s francouzskými vetřelci přímo před jeho zraky potopila i s téměř celou posádkou čítající 700 mužů. V roce 1982 byl trup lodi v rámci rozsáhlého konzervačního projektu vyzvednut z bahna na dně moře. Na samotné lodi nic moc zajímavého nenajdete, daleko podnětnější je výstava předmětů, které byly u vraku nalzeny. Nachází se blízko lodi Warrior.

Obrazek

D-Day Museum

Další válečný památník, jehož největším skvostem je Overlord Embroidery, mistrovská výšivka, objednaná v roce 1968 u Royal School of Needlework. Její vypracování trvalo pět let a na déku měří 83 metrů, tedy o 12 metrů více, než Byeuxská tapiserie ve Francii. Na 34 panelech zachycuje události týkající se vylodění spojenců v Normandii za 2. světové války v roce 1944. Expozice je jinak věnována dni spojenecké invaze do severní Francie roku 1944, která měla krycí název "Operation Overlord".

Vedle muzea stojí Southsea Castle

Byl postavený na pozůstatcích Beaulieu Abbey. Snad z tohoto místa roku 1545 Jindřich VIII. pozoroval potopení své lodě Mary Rose.

Royal Marines Museum

Zde se dozvíte leccos zajímavého o původu elitní bojové jednotky námořnictva a o jejích nejvýznamnějších akcích. Na výcvikkovém poli venku probíhá vývik aspoirantů na členství v těchto jednotkách.

Portchester Castle

Na severním okraji zálivu byl obehnán hradbami ve 3. století a představuje nejlepší římské námořní opevnění v severní Evropě. Normani později použili římské hradby při stavbě jednoho svého hradu, z něhož se dochovala pouze věž, a kostela. Jindřich V. využíval hrad jako garnizonu, v níž shromáždil své vojsko přeb bitvou u Azincourtu. V 18. a 19. století sloužil jako tábor válečných zajatců a na jeho zdech dodnes spatříte vyrytá jména věznů s daty. Hrad se nachází asi 10 km za městem. Tato římská pevnost je přes 7 metrů vysoká a její zdi obsahují dvacet bašt  jde o nejkrásnější dochovanou ukázku takovéto stavby v severní Evropě. Je natolik robustní, že Normané necítili sebemenší potřebu ji nějak více opvňovat, když se jí zmocnili. V pozdějších letech v jejím areálu Jindřich II. postavil hrad, který rozšířil RichardII. a Jindřich V. ho používal jako svou pevnost, když nashromažďoval armádu, která měla svést bitvu u Agincourtu. Její chráněné travnaté prostranství je dnes ideálním místem pro zápasy kriketu.

Charles Dickens Museum - odkaz

Commercial Rd 393, necelý kilometr od centra města. Jedna z mála turistických atraktivit neválečného charakteru, které v Portsmouth naleznete. V tomto domě, zařízeném v dobovém stylu, se slavný spisovatel r. 1812 narodil (jeho otec byl úředníkem u námořnictva).

odkazy: Visit * City *

 

Komentáře

Přehled komentářů

Portsmouth

(MJ, 11. 5. 2013 19:00)

KOncem května 2013 se v Portsmouth otvírá nové muzeum Mary Rose, plachetnice Jindřicha VIII. Byl jsem ve staré expozici předloni a stála za podíváí, http://goo.gl/Ptx3B, tak už se těším na novou!