Jdi na obsah Jdi na menu
 


St. Michael´s Mount

Kostel na žulové skále. Dramaticky vystupuje z vod zálivu Mount Bay naproti vesničce Marazion. Podle starořímských historiků byla hora ostrovem Ictis, v době železné důležitým střediskem cornwallského obchodu s cínem. Je zasvěcený archandělu Michaelovi, který se zde podle legendy objevil v roce 495. Toto zjevení bylo impulzem ke stavbě kostela a o 300 let později zde byl založen keltský klášter. Když roku 1066 Normani dobyli Anglii, ohromila je podobnost ostrova s jejich Mont-St-Michelem. Povoláni byli tamní benediktinští mniši, aby zde vystavěli malé opatství. Základ současné stavby tvoří kaple postavená v 11. století Eduardem Vyznavačem (jenž kapli předal benediktinským mnichům z bretaňské Mont St. Michel, podle jejichž ostrovního opatství byla postavena). Během rušení klášterů se stalo součástí jedné z pobřežních pevností, jež nechal vybudovat Jindřich VIII., aby odrazil očekávaný útok Francouzů. Po občanské válce, kdy zde bylo skladiště zbraní royalistických sil, se stala sídlem rodiny St. Aubynových. Sir John St Aubyn koupil St Michel roku 1659 a jeho potomci postupně přeměnili pevnosti na honosný dům a žijí zde dodnes.  Rodina St Aubynových nechala skalnaté svahy osázet subtropickými stromy a keři.

 

Značná část budov pochází ze 12. století, ale zajímavější jsou pozdější přístavby, jako je kaple s cimbuřím a výzdoba Chevy Chase Room, bývalé jídelny ze 17. století. Převorský kostel, přestavěný ve 14. století, korunuje vrchol ostrova. Oba konce krášlí krásné rozety. Ve zbrojnici uvidíte lovecké zbraně a vojenské trofeje, jež přivezli St Aubynovi z různých válek. Lovecký sál byl pojmenován podle štukového vlysu (1641) s loveckými výjevy. Modrý přijímací salon vznikl v polovině 18. století úpravou mariánské kaple a pyšní se půvabnou rokokovo-gotickou dekorací. Má štukovou výzdobu, pěkný nábytek a malby od Gainsborougha a Thomase Hudsona.

 

Za odlivu lze k útesu dojít po kočičími hlavami dlážděné vyvýšené cestě, za přílivu sem můžete doplout z Marazionu lodí (1 libra).