Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leeds castle

 

Obrazek

 

Jak pronesl lord Conway: „the loveliest castle in the world“ čili „nejkrásnější hrad na světě“ – a měl pravdu! Tato přezdívka hradu oprávněně zůstala až do dnešních dnů. Hrad Leeds leží v hrabství Kent, zhruba 85 km jihovýchodně od Londýna (nezaměňujte hrad Leeds s městem Leeds, které je odtud stovky kilometrů na sever!).
 

Tento hrad bezpochyby patří mezi ty nejkrásnější, které Anglie nabízí - a že jich nabízí přes tisícovku, tak to je co říct. Anglické hrady bývají velmi působivé, velká část z nich je velmi dobře zachovaná včetně originálního nábytku. Je to způsobeno i tím, že poslední útok na Anglii byl v roce 1066, ale od té doby neměl hrady kdo ničit. Poskytují nám tiché svědectví o bohaté anglické historii, čehož si jsou Angličani vědomi, a tak je špičkově udržují jakož i ostatní památky spadající pod National trust (národní památkovou organizaci).


Území hradu Leeds bylo původně saské teritorium Esledes. Dle nepříliš důvěryhodných zdrojů víme, že na tomto území údajně měl své dřevěné panství v 9. století hlavní rádce krále z Kentu. Zaručené informace nám přináší až kronika z 12. století. Lord Robert de Crevecoeur, blízký Vilému Dobyvateli, si tuto lokalitu r. 1119 vybral jako ideální panství pro sebe a své následovníky. Vystavěl zde první kamenné sídlo - normanské, které se později stalo královskou rezidencí. Mohutné zdi zaručovaly obyvatelům hradu bezpečí. Prvopočátky hradu se tedy oficiálně datují na začátek 12. století.

Hrad šesti královen

Hrad Leeds přešel r. 1278 do královských rukou Eduarda I. a jeho ženy Eleonory Kastilské. Eleonora byla první anglickou královnou, která toto místo prohlásila za svůj domov.

Eduard na hradě provedl mnoho stavebních zlepšení. Nechal vystavět zvedací most a hlavní bránu s padací mříží. Také za jeho působení na hradě vyrostly kamenné hradby, jejichž půdorys byl během dalších staletí respektován. Součástí hradeb byla i jedna věž – Glorietta – původně věž na počest královny Eleonory. Eduard také vytvořil jezero, nechal zaplavit mokřiny okolo hradu a reguloval tok řeky pomocí soustavy nádrží a stavidel.

Možná tomu tak chtěly dějiny, kdo ví, ale nakonec byl Leeds kastle určen ovdovělým královnám Anglie. Toto sídlo vždy obdržely královny po smrti svých manželů. Během 150tiletého období ve středověku se zde zabydlelo celkem 6 královen:

  • Eleanor of Castile
  • Margaret of France
  • Isabella of France
  • Joan of Navarre
  • Anne of Bohemia
  • Catherine de Valois

Druhá královna, která hrad obývala, byla Izabela. Ta hrad zdědila roku 1327 po svém manželovi Eduardu II., který byl zavražděn. Eduardova vražda byla pravděpodobně oplatou. O šest let dříve se totiž přihodilo, že Izabela přijela do hradu Leeds a žádala o poskytnutí přístřeší. Tehdy se o hrad staral Eduardův sluha, odmítl ji ale vpustit dovnitř a na její družinu zaútočili lučištníci s hořícími šípy. Když se Eduard II. o této události dozvěděl, tak jej to rozhněvalo, nechal hrad obléhat, převzal jej plně pod svoji kontrolu a sluhu ze svých služeb vyhodil.

Za Tudorovské dynastie hrad často navštěvoval král Jindřich VIII. společně se svojí první manželkou Kateřinou Aragonskou. O Jindřichu VIII. můžeme mluvit jako o nejslavnějším majiteli hradu. Pro svoji manželku Kateřinu Aragonskou zde vytvořil okázalý domov. Někomu to může připadat jako krásný důkaz lásky – vytvořit své ženě krásné sídlo – ovšem Jindřich VIII. toto dělal z cela jiných důvodů. Jeho hlavní snahou bylo udržet Kateřinu Aragonskou daleko od dvora a nebýt pod jejím dohledem. Později zde byla dcera Jindřicha VIII., budoucí královna Alžběta., na krátko uvězněna před svojí korunovací. S sebou si vždy přivezli četné dvořanstvo.

Jindřichův syn, král Eduard VI., přidělil hrad jednomu ze svých dvořanů za jeho věrné služby a oddanost koruně.

Od té doby je hrad v soukromém vlastnictvím. Byl užíván jako pevnost, vězení nebo i jako víkendové odpočinkové sídlo; bydlely zde různé významné šlechtické rodiny. Přečkal Občanskou válku, napoleonské období, další vojenské konflikty. Během 2. světové války zde mělo britské vojsko jedno ze svých center, kde se vyvíjely a testovaly tajné vojenské technologie.

Atmosféra okolo hradu i uvnitř je svým způsobem zvláštní a velmi romantická. Spíše než klasický hrad to připomíná venkovské šlechtické sídlo. Už na první pohled vás zaujme kontrast hradu-pevnosti obklopené jemnou přírodou. Hrad také jaksi „klame tělem“. Ačkoliv vyvolává zdání starého hradu, tak většina budovy je výsledkem nedávné přestavby. Tehdy se snažili o znovuvytvoření goticky působícího hradu jako z pohádky.

Kamenný most, po kterém přejdeme k hradu, byl původně dřevěným padacím mostem. Vstupní brána vypadá tak, jak vypadala ve 13. století. V budovách u vstupní části bydleli sluhové a byly zde koňské stáje. Zároveň odtud mohl být účinně chráněn hrad v případě, že by byl někdy napaden.

Dnešní podoba hradu je výsledkem 900 let dlouhého vývoje a mnoha úprav. Hrad má normanské základy, středověkou vstupní bránu (strážní domek), věž z tudorovského období a venkovský dům z 19. století. Všechny části postupně ve 20. století rekonstruovány, aby byly zachovány v perfektním stavu i pro další generace.

Maiden´s tower

Ve věži byla v tudorovském období pekárna a také tam vyráběli pivo. Toto hradní pivo se mělo pít ke každému jídlu jako bezpečná alternativa vody, která mohla být otrávená. Během zlaté éry, kdy si na hrad lady Baillie zvala své vzácné hosty, zde byly místnosti pro návštěvy, kino a kuřárna. Později se to stalo domovem její mladší dcery a ta zde až do roku 2003 bydlela se svojí rodinou. Dnes to slouží speciálním výstavám a jiným událostem.

Lady Baillie (1899 – 1974)

ObrazekPosledním soukromým vlastníkem zámku byla lady Olive Baillie. Její působení na hradě nelze popřít. Její matka byla Američanka z velmi bohaté rodiny a otec byl anglický lord z Queenborough. Maminka zemřela, když bylo Olive teprve 17 let. Po rodičích zdědila obrovské jmění a to pak náležitě investovala, budoucnost měla zajištěnou. Vdávala se celkem třikrát. Svého prvního manžela si vzala ve 20 letech a měli spolu dvě dcery. Manželství bylo po 6 letech rozvedeno. Společně se svým druhým manželem, kterým byl Artur Wilson Filmer, koupili v roce 1926 hrad Leeds a pustili se do kompletní obnovy. Povolali nejlepší francouzské architekty a umělce, aby tento hrad proměnili v elegantní venkovskou rezidenci. Nechali si radit od nejlepších evropských i amerických architektů a specialistů. Jejich snem bylo vytvořit z hradu a přilehlých pozemků pohádkové sídlo.

Naplnili hrad uměním a cennostmi, které nasbírali a nakoupili při svých cestách po Evropě. Při honosných domácích plesech či oslavách bavili členy královské rodiny, filmové hvězdy i politiky. Jejich hosté si mohli užívat hradní kino, plavecký bazén, hrát squash a tenis či se procházet po přilehlém panství. Lady Baillie měla také blízko k přírodě – v zahradě bylo a stále je ve voliérách spoustu exotických a vodních ptáků, dále zde měla zebry i lamy, ale i běžné koně či psy.

Svého třetího muže si vzala roku 1931, byl jím sir Adrian Baillie, jeho rodinné jméno si ponechala. Její čtvrtou láskou byl francouzský dekoratér interiéru, s tím se ale pouze zasnoubila a ke čtvrté svatbě už nedošlo.

Lady Baillie zde strávila i poslední roky svého života a v obklopení své blízké rodiny až do poslední chvíle neustále zkrášlovala hrad. V roce 1974, těsně před svojí smrtí, odkázala hrad na věčné časy britskému národu s dodatkem, že o hrad se bude starat dobročinná organizace Leeds Castle Foundation. Od té doby je také přístupný veřejnosti; hrad nedostává žádnou státní finanční podporu.

Obrazek Ke hradu Leeds patří rozlehlá typicky anglická zahrada, kde kvete plno květin a bujně zde rostou stromy i keře. Zahrada společně s rozsáhlými vodními příkopy působí velmi romanticky. V zahradě jsou i velké voliéry, ve kterých zde chovají na sto druhů ohroženého ptactva.

Bludiště:

Nejnovější prvek v zahradě, stromky byly vysázeny v roce 1988. Tvoří jej 2.500 tisů a ty už dorostly do své plné výšky. Vyznat se v bludišti vážně není sranda, je prostě „tricky“ :-)! Když se domotáte do samotného středu, tak se z něj skrz kouzelnou umělou jeskyni dostanete ven. Je to důmyslně řešený podzemní východ, půjdete okolo malé studánky s vodopádem.

Kuriozita:

Muzeum psích obojků - jediné svého druhu na světě, mají zde obojek celý posázený drahými kameny, skleněný obojek atd.

Události v průběhu roku:

tematické události a festivaly, open air koncerty, ohňostroje, přehlídky dravých ptáků, festival horkovzdušných balónů, projížďky na koních, rybaření, golf, speciální slavnostní večeře či plesy

Praktické info:

hrad je dobře umístěn jen několik minut od sjezdu č. 8 z M20, na východ od Maidstone; obvykle otevřen každý den kromě Štědrého dne