Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktické informace:

  

Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii

Embassy of the Czech Republic

26, Kensington Palace Gardens, London

tel:  004420/72431115, sekretariát-72437902, 72437910, KO-72437929, 72437920

fax:  004420/77279654, KO-72437926, OEÚ-77274918

e-mail: london@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/london

 

Honorární konzulát České republiky ve Velká Británie - Cardiff

1 Kings Road Canton, Cardiff

CF11 9BZ

tel:  0044/29/20396622

fax:  0044/29/20396611

e-mail: Cardiff@honorary.mzv.cz

 

Honorární konzulát České republiky ve Velké Británii - Belfast

20 Comber Road, Newtownards

P.O. Box 8

BT23 4RX

tel:  0044/28/91823643

fax:  0044/28/91818009

e-mail: belfast@honorary.mzv.cz

 

Honorární generální konzulát České republiky ve Velké Británii

Honorární konzulát Edinburg

12A Riselaw Crescent, Edinburgh

tel:  0044131/4479509

fax:  0044131/4479509

e-mail: Edinburgh@honorary.mzv.cz

 

České centrum ve Velké Británii

Czech Centre

13 Harley Street, London

tel:  0044207/3075180-3

fax:  0044207/3233709

e-mail: info@czechcentre.org.uk

web: www.czechcentre.org.uk

 

Doklady

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“.

 

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým je i průkaz totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

 

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

 

Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v Británii v režimu "návštěva" (visitors). V případě tzv. "residents", t.j. osob, zdržujících se v Británii dlouhodobě, platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu. Bližší informace lze najít na webové stránce příslušného pracoviště britského ministerstva dopravy : www.dvla.gov.uk.

 

Víza – režim vstupu

Pro vstup a pobyt ve Velké Británii nepotřebuje český občan povolení. V případě, že si z nějakých důvodů bude přát povolení k pobytu získat, může o něj požádat ministerstvo vnitra (Home Office, Immigration and Nationality Directorate). O pobytové povolení lze žádat u pobytů delších 90 dnů.

 

Občané, kteří ve Velké Británii hodlají pracovat déle než 30 dnů, se musí zaregistrovat. Informace lze nalézt např. na: www.ind.homeoffice.gov.uk, www.workingintheuk.gov.uk, www.britain.cz, www.jobcentreplus.gov.uk, www.czechembassy.org.uk.

 

Přihlašovací povinnost pro české občany ve Velké Británii neexistuje.

 

Celní a devizové předpisy

Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR prokázat, že zboží bude sloužit k jeho vlastnímu užití a že je jím dopravováno. Pod pojmem „vlastní užití“ je zahrnuta vlastní spotřeba a dary. Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v případech, kdy je dováženo více než : 200 doutníků, 400 doutníčků, 3 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů vín s vyšším obsahem alkoholu ( portské, sherry ). Množstevní limit na bezcelní dovoz existuje u cigaret ( 200 kusů ) a při dovozu pohonných hmot ( kromě plné nádrže lze ve vozidle převážet 10 litrů v přenosném kanistru ).

 

Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu ( včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 euro a více, nebo ekvivalentu této částky v jiné měně.

I nadále nebude požadováno písemně deklarovat dovoz či vývoz výše uvedených finančních prostředků pokud bude občan ČR vycestovávat z Velké Británie, nebo do ní přijíždět z jiné země EU.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách britské celní správy HM Revenue and Customs :www.hmrc.gov.uk

 

Zdravotnictví – důležitá telefonní čísla

Občané ČR - turisté, návštěvníci a podobně, se mají při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí. Doporučuje se proto sjednat si pojištění pro pobyt v zahraničí.

Nejbližší ordinaci lékaře lze vyhledat např. na webové stránce :

www.nhs.uk/England/Doctors/NearestSearch.aspx

požární služba, policie, ambulance : tel. číslo: 999

informace britského Telekomu o telefonních číslech : 118500

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.

Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění a nepoužívat k přepravě taxíky bez licence (často nejsou pojištěné). Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii.

Držení kapesních nožů nebo plynových sprejů je zakázáno.

 

Při pobytu u moře je nutné věnovat velkou pozornost skutečnosti, že u britských ostrovů činí rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu na mnoha místech i několik metrů a že příliv přichází velmi rychle. V některých oblastech na pobřeží jsou tzv. plovoucí písky, které jsou nebezpečné. Při procházkách na plážích (zejména odlehlejších) se doporučuje informovat se předem na situaci v konkrétním místě.

 

 

Ubytování

Ubytování v Británii je relativně drahé, doporučuje se ubytování typu "bed and breakfast", tj. ubytování poskytované se snídaní v menších penzionech.

 

Doprava letecká:

V souvislosti s hrozbou teroristických útoků v srpnu 2006, jejichž cílem měla být zejména letadla na trasách mezi Velkou Británií a USA byla přehodnocena bezpečnostní opatření na všech britských letištích.

Nyní jsou uplatňována tato bezpečnostní opatření:

1. na palubu letadla je povoleno brát jedno kabinové zavazadlo o rozměrech maximálně 56x45x25 cm

2. tekutiny, gely a pasty musí být k bezpečnostní kontrole předloženy v plastovém sáčku o rozměrech 20x20 cm, přičemž žádná nádobka nesmí mít větší obsah než 100ml. Povoleny jsou léky nezbytné po dobu letu a mléko pro kojence, které jsou před vstupem do letadla rovněž kontrolovány.

3. detailní kontrole jsou rovněž podrobována veškerá elektronická zařízení (např. mobilní telefony, přenosné počítače, vysoušeče vlasů), stejně jako invalidní vozíky i dětské kočárky.

Občanům ČR cestujícím mezi Českou republikou a Velkou Británií, se doporučuje, aby postupovali v souladu s pokyny britských bezpečnostních orgánů, chovali se zodpovědně, respektovali doporučení leteckých společností a informovali se u příslušné letecké společnosti o termínech letů a podmínkách přepravy. Se zavedením mimořádných bezpečnostních opatření souvisí též zpoždění při odbavování letů, případně i jejich odklad nebo zrušení.

Platnost uvedených bezpečnostních opatření trvá do odvolání. Oficiální aktuální informace britských úřadů, včetně seznamů věcí povolených brát na palubu letadla jsou k dispozici na internetových stranách britských ministerstev vnitra a dopravy: www.homeoffice.gov.uk nebo www.dft.gov.uk.

 

Doprava silniční:

Poplatky za používání dálnic byly v Británii zavedeny pouze na krátkém dálničním úseku (M6 Toll) u Birminghamu ze severní strany, který má zkrátit cestu na sever až o 45 min. Alternativně lze použít dálnici M6, která je bez poplatků. Na ostatních dálnicích v Británii zatím poplatky zavedeny nebyly.

 

Poplatky za vjezd do centra Londýna:

Za vjezd vozidel do centrálního Londýna v době od do od pondělí do pátku je nutné platit tzv. congestion charge ve výši 8,-- GBP. V daném dnu může vozidlo uskutečnit do centra libovolný počet jízd. Mimo uvedenou dobu, t.j. ani o víkendech nebo svátcích není poplatek vybírán. Poplatek lze uhradit v den uskutečnění jízdy do hod. Chce- li řidič platit později, t.j. mezi a půlnocí, musí navíc uhradit administrativní poplatek. Kdo jezdí často do centra nebo tam bydlí, má možnost pořídit si týdenní, měsíční nebo roční permanentku.

 

Povolení k vjezdu lze zakoupit ve vybraných prodejnách - v trafikách, u benzínových čerpadel, na poštách, v automatech na některých parkovištích a dalších vybraných místech. Zakoupit si povolení na vjezd lze 90 dnů předem.

 

Řidič si zakoupí jízdu na určitý den a kamera při vjezdu do zóny zaregistruje jeho SPZ a prověří, zda byl vjezd vozidla v daném dnu zaplacen, nebo zda je vozidlo vyňato z platební povinnosti.

 

V případě, že řidič předplacenou jízdu nevyužije, není u jednodenních a týdenních plateb poplatek vrácen, pouze u měsíčních nebo ročních průkazek po úhradě administrativního poplatku. Pro místní obyvatele byla zavedena platba zvláštní platební kartou (Fast Track Payment Card).

 

Na obvodech je placená zóna vyznačena písmenem C. Na vozidla jedoucí po obvodu zóny, t.j. po tzv. vnitřním okruhu se povinnost platit poplatek nevztahuje.

 

Výjimky z placení mají m.j. motocykly, mopedy, vozidla na alternativní pohon, splňující určitá kritéria a vozidla s 9 a více sedadly ( t.j. i turistické autobusy).Všechna vozidla, na něž se výjimka vztahuje, musí být zaregistrována v systému a bude pro ně vydáno bezplatné povolení k vjezdu, platné 1 rok. Požádat o vydání povolení je třeba písemně: vyplní se příslušný formulář (lze stáhnout z internetu na www.cclondon.com, nebo zažádat na tel. 0044 0845 900 1234)) a přiloží fotokopie technického průkazu. Ke kopii českého technického průkazu je nutné přiložit anglický překlad nebo alespoň částečný překlad, z něhož jsou patrny relevantní údaje k vozidlu. Žadatel obdrží dopis, potvrzující, že vozidlo bylo zaevidováno v systému a že je vyňato z povinnosti hradit poplatek. Kdo vjede do centra bez tohoto dokladu, t.j. dříve, než bude registrace jeho vozidla provedena, bude muset hradit poplatek.

 

Vyřízení žádosti trvá 10 dnů; k tomu je nutno připočítat dobu na doručení poštovní zásilky do a ze zahraničí (cca týden každé doručení), což představuje zhruba měsíční vyřizování. Kontaktní adresa pro podání žádostí o registraci vozidel, nepodléhajících zpoplatnění je:

 

Congestion Charging

PO Box 2982

Coventry

CV7 8WR

Great Britain/Velká Británie

 

K informování veřejnosti byly zřízeny webové stránky www.cclondon.com nebo www.tfl.gov.uk/streets, kde lze nalézt i mapku zóny.

 

Ceny zboží:

Ceny potravin jsou srovnatelné s cenami kontinentální Evropy. Ceny služeb, dopravy, atd. jsou relativně vysoké.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

free galaga download windows 10

(LouisAsten, 13. 10. 2021 12:54)

skdrlbsdjk37909453

https://hhowtoknow.xyz/
https://hhowtoknow.com/
car parking games free download for pc windows 10download windows xp sp3 sata driver freebook and magazine collector back issues free downloaddownload free arcade games for pc full versionfeeding frenzy game for pc free downloaddownload windows 10 setup for pc free full versionfree shooting games pc downloaddownload game the sims 2 full version free for pcgoogle play store app for pc windows 10 downloaddirectx 7 download windows 10
https://bit.ly/3fT82bE
https://bit.ly/3xAjEq4
https://bit.ly/3yNtQwM
https://bit.ly/3lU7mGW
https://bit.ly/3fWLQ0j

alcohol pc software free download
hp envy m6 bluetooth
free download hotspot shield for pc latest version windows 10
apowersoft screen recorder free download for windows 10
areca drivers

kings pharmacy dgsolbvfdCymndaymnyditj

(TheryVed, 29. 5. 2021 3:35)

cialis sex stories https://krocialis.com/ - cialis seling low price cialis

tnoegfdpsyncBtjmoimeg

(WaypeAsd, 27. 5. 2021 4:37)

wholesale viagra cialis https://cialisjla.com/ - cialis dapoxetine cialis without prescribtion

Kamagra Polo fdvaefbfbldpsyncBtjmoimem

(LebnDrima, 24. 5. 2021 12:24)

onlinepharmacytabs24 com https://xlnpharmacy.com/ online pharmacy search

medical pharmacies frbdcacldpsyncBtjmoimeg

(JebgDrima, 23. 5. 2021 1:43)

internet pharmacy https://pharmacylo.com/ Januvia

kings pharmacy dgsolbvfdCymndaymntbvgq

(LbsoThery, 20. 5. 2021 16:12)

cialis overnight delivery https://ucialisdas.com/ - cialis pricing price of cialis at walgreens

no prescription online pharmacy fdvaefbfbldpsyncBtjmoimel

(LebnDrima, 13. 5. 2021 10:24)

script pharmacy https://xlnpharmacy.com/ canadian pharmacy coupon

Dramamine frbdcacldpsyncBtjmoimef

(JebgDrima, 10. 5. 2021 18:17)

canadian pharmacy viagra generic https://pharmacylo.com/ mail order pharmacy

cialis online uk afhsdbcCymndaymnhcfyb

(RebfThery, 7. 5. 2021 11:57)

cialis vi https://rcialisgl.com/ viagra / cialis

price of viagra in bangkok fcsogsaxzvofbldpsyncBtjmoimej

(AnooDrima, 6. 5. 2021 20:03)

viagra e fiv https://llviagra.com/ que es lo que hace la viagra

canada pharmaceuticals online generic frbdcacldpsyncBtjmoimey

(JebgDrima, 3. 5. 2021 20:03)

Periactin https://pharmacylo.com/ Fildena

optumrx specialty pharmacy afhdbcCymndaymnqdvoc

(RfvbThery, 3. 5. 2021 10:08)

cialis superactive https://cileve.com/ viragecialis

tadalafil tablets 20 mg hvgeeahdpsyncBtjmoimez

(BbdfHerb, 1. 5. 2021 19:57)

what are the side effect of viagra https://gensitecil.com/ cost of viagra at walmart

humana pharmacy mail order afhdbcCymndaymnvwtop

(RfvbThery, 26. 4. 2021 7:42)

cialis without a prescription paypal https://cileve.com/ - generic cialis mastercard cialis without prescription

uga pharmacy dgsbvfdCymndaymnbhcvj

(LhdvThery, 26. 4. 2021 0:37)

viagra cheap generic cialis https://asciled.com/ - generic cialis 10mg 30 pills cialis without prescription

online thesis writing fcsgsaxzvofbldpsyncBtjmoimep

(AbdgDrima, 25. 4. 2021 8:22)

canadian pharmacy reviews https://canadianeve21.com/ canadian pharcharmy online

cialis pills olgsanvoegfdpsyncBtjmoimek

(GrvWaype, 1. 4. 2021 0:21)

https://kloviagrli.com/ - levitra vs viagra https://vigedon.com/ - viagra xxx https://llecialisjaw.com/ - can i take 40mg of cialis https://jwcialislrt.com/ - does insurance cover cialis https://jecialisbn.com/ - cost of generic cialis

price of cialis hvgeahdpsyncBtjmoimem

(BrfgHerb, 31. 3. 2021 6:10)

https://ljcialishe.com/ - how to use cialis https://cialisvja.com/ - generic cialis online https://viagraonlinejc.com/ - on line viagra https://viagratx.com/ - viagra doses 200 mg https://buycialisxz.com/ - how to get cialis without doctor