Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. Památky a památková péče

 

ObrazekObrazekVelká Británie disponuje neuvěřitelným množstvím památek a vzácných historických míst. Jejich počet a hodnota je téměř nevyčíslitelná, a proto tvoří podstatnou část národního dědictví, které určitě stojí za to, aby bylo zachováno pro příští generace. Je to evropské unikum, které se dá srovnávat leda tak s Francií. O údržbu četných historických budov, parků, zahrad a rozlehlých oblastí venkova a pobřežních úseků se stará vícero organizací, které v tomto sektoru působí. Jsou to zejména:    

 

ENGLISH HERITAGE - oficiální web

Obrazek

Vlevo je oficiální znak English Heritage. English Heritage, neboli česky Anglické dědictví, je neministerský státní orgán spadající pod vládu Velké Británie, konkrétně pod Ministerstvo pro kulturu, media a sport. Jeho úkolem je spravovat historické dědictví Anglie. Tato organizace byla ustanovena Listinou o národním dědictví v roce 1983. Dříve její funkci zastávalo jedno z oddělení Ministerstva životního prostředí. Listina z roku 1983 také odstranila orgán "the Ancient Monuments Board for England", který měl do tehdejší doby vše toto také na starosti.

Péčí o historické budovy či monumenty doplňuje English Heritage celkovou památkovou péči, na kterou je ve Velké Británii kladen velký důraz. English Heritage má na starosti tyto památky "vytvořené člověkem" a naopak organizace "English Nature" chrání přírodní prostředí a přírodní památky. Plán ochrany dědictví pro příští generace je tak naprosto naplňován. English Heritage je přímým vlastníkem některých historických lokalit a je také ve spojení se soukromými vlastníky, kteří se řídí jejími ochrannými opatřeními či doporučeními.

 

English Heritage se sama popisuje následovně:

     "English Heritage je vládní státem zřízený poradce v oblasti historického prostředí. Oficiálně je známa jako Historic Buildings and Monuments Commission for England. English Heritage je výkonným neministerským orgánem přijímajícím dotace od Ministerstva kultury, medii a sportu. Rozsah naší působnosti a zodpovědnosti je vymezen Listinou o národním dědictví z roku 1983. Zodpovídáme se Parlamentu prostřednictvím státního sekretáře ministerstva pro kulturu, media a sport."

     English Heritage tudíž má význačný rozsah moci a přístup k financím, které získává ze státního veřejného rozpočtu. Jelikož z něj i čerpá, tak vstup do některých jejích památek je zpoplatněn, a to ne vždy zrovna malými částkami. Nicméně částka vstupního poplatku do památkových objektů je formou daně odvedena státu, a ten zase následovně financuje English Heritage... jednoduchý koloběh :-)

    Jiný případ je organizace Nation Trust (viz níže), která je nezávislou registrovanou charitativní organizací působící ve stejné oblasti zájmu.

 

Členství v English Heritage:

     Členem English Heritage se může stát každý po zaplacení členského poplatku. Lidé z široké veřejnosi jsou vítáni, aby se k English Heritage připojili. Na oplátku získají výhodněné vstupné do památkových objektů a podobně. Ačkoliv budou členy, nemají právo mluvit do řízení této organizace - to je ponecháno čistě na vedení English Herirage. V obdobných organizacích to ostatně funguje naprosto stejně.

 

Projekt IMAGES OF ENGLAND - oficiální web

     Images of England je projekt, který vytvořila English Heritage, a má za cíl vytvořit volně přístupnou online databázi 370 000 registrovaných památek po celé Anglii. Každá památka v databázi obsahuje reprezentativní fota a popis památky psaný specializovaným architektem a komentář historika. Projekt byl odstartován v říjnu 1999 - k příležitosti blížícího se milénia.

 

Modré oválné pamětní desky - vyhledávání přes speciální weboficiální web

V Británii si na mnoha domech, především v Londýně, můžete všimnout modrých oválných pamětních desek. Ty jsou na domy připevněny, aby připomenuly spojitost mezi daným místem a slavnou osobností, případně událostí, která na tom místě odehrála. Tento systém provozuje právě organizace English Heritage a od roku 1954 jsou i jasně daná pevná pravidla pro "udílení" těchto památných desek. Nominována může být osobnost, kterou veřejnost uzná za vhodnou, tím že byla významná a "pozitivní", dosáhla národního uznání a byla něčím výjimečná. Prostě slavná :-) Podmínkou je, že od jejího narození buď uplynulo 100 let nebo už je alespoň 20 let po smrti. Pokud navržená osobnost splňuje tato kritéria, má velkou šanci, že uspěje. Každá osobnost má nárok jen na 1 desku, avšak najdeme i pár takových velikánů, kteří jsou uvedeni už na více místech (W.A.Mozart, Virginia Woolf..). Nominované osobnosti nemusí být nutně britského původu. English Heritage umístí 20 nových desek každý rok. ObrazekNejvíce jich je v Londýně, kde také vše začalo, ale později se tato pamětní tradice rozšířila i do ostatních anglických měst. To také zapříčinilo, že design těchto desek není úplně jednotný a najdeme i desky jiných barev, které vydávají úplně jiné organizace než English Heritage.

     Desky nejsou pouze pomocným vodítkem a zajímavostí pro turisty, ale i současní Britové se o ně zajímají - důkazem je poměrně nedávný mediální spor. V prosinci 2006 obvinila reportáž uvedená v Daily Telegraph organizaci English Heritage z toho, že porušuje pravidla, podle kterých se vybírají osoby nominované na takovéto pamětní desky - došlo totiž k tomu, že se objevily desky se jmény více méně neznámých, avšak "černých" nebo asijských lidí.. zatímco jiné o poznání slavnější "bílé" tváře neuspěly v nominaci.. Trošku rasový podtext, ale po těch teroristických útocích a celkovému rasovému napětí v zemi, se těm Britům snad ani nedivíme.. Na modrých deskách dnes už najdeme i mnoho pro-muslimsky smíšlejících osobností.

 

NATIONAL TRUST - oficiální web

Mnohé z objektů spadající pod National Trust se staly chráněnou památkou, neboť mají nesmírný architektonický či historický význam, a nesmí se na nich bez povolení provádět jakékoli úpravy, nebo dokonce demolice. National Trust je nezávislá dobročinná organizace a její celý název zní National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Tato organizace působí pouze v Anglii, Walesu a severním Irsku, kde se stará o pobřežní oblasti, přírodu a udržuje budovy. Vzdělává a informuje širokou britskou veřejnost i miliony turistů přijíždějících právě za poznáním krás národního dědictví. Je to jedna z největších organizací svého druhu na světě. Nedostává žádné dotace od vlády, a tak funguje z členských příspěvků, svých obchodních aktivit, finančích darů apod. Její kořeny sahají až do roku 1895.

 

NATIONAL TRUST FOR SCOTLAND - oficiální web

Tato organizace má podobnou funkci jako National Trust, avšak je na této naprosto nezávislá. National Trust for Scotland vznikla v roce 1931 a za cíl si dala uchovat skotské kulturně-historické i přírodní památky a zajistit jim patřičnou reklamu, rozšířit o nich povědomí. Vlastní pozemky včetně hradů, starých pevností, zahrady, jezera, zemědělské pozemky i malé zříceniny.

 

Pokud chcete vědět o památkové péči ještě mnohem více, tak skvělým zdrojem bude TENTO článek na wikipedii, kde jsou ve vyčerpávajícím seznamu uvedeny snad všechny organizace, co mají s památkami, přírodou a jejich udržováním velmi společného :-)